/ Nyhetsavdelning / Projektledare till Miljöstrategisk samverkan och Destination Boråsregionen

Projektledare till Miljöstrategisk samverkan och Destination Boråsregionen

2018-01-22

Boråsregionen har fått uppdraget att för medlemskommunerna genomföra två projekt. Vi söker nu projektledare till projekten

Miljöstrategisk samverkan i Boråsregionen

och

Destination Boråsregionen
 

”Miljöstrategisk samverkan i Boråsregionen” syftar till att utveckla förutsättningarna för systematiskt, strategiskt och samordnat arbete inom miljöområdet i Boråsregionen.
För mer info se annons.

”Destination Boråsregionen” besöksnäringsprojekt syftar till att driva ett arbete med att utveckla förutsättningarna för bra utformad samarbetsstruktur i Boråsregionen inom området besöksnäring.
För mer info se annons.

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se