/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Sociala aspekter inom avfallshantering

Sociala aspekter inom avfallshantering

Projektägare: Högskolan i Borås
Beviljat stöd: 395 000 kr
Beviljades medel: 6 dec 2013

Period: 1 jan – 31 dec 2014
Kontaktperson: Kamran Rousta 

 

Om Sociala aspekter inom avfallshantering

Avfallshanteringen i Sverige såväl som i Sjuhärad arbetar utifrån källsortering. Detta innebär att invånarna måste sortera allt avfall hemma. Således är invånarnas roll för att öka systemets prestanda avgörande. Resultatet av en förstudie på pilotområden i Borås, visar att cirka 50 % av innehållet i de plastpåsar som använts för att separera mat och brännbart avfall var felsorterat. En grov uppskattning visar att de beräkningsbara kostnaderna för denna felaktiga sortering är mer än 13 miljoner kronor vilket innebär att felaktig källsortering har en stor samhällskostnad. Dessa resultat visar hur viktigt det är att invånarna deltar aktivt och effektivt i källsorteringsprocessen. 
 Detta projekt fokuserar på att hitta lösningar för att underlätta sorteringen för de deltagande invånarna i systemet.
 

Syfte

Huvudsyfte i det här projektet är att förbättra människors beteende i sopsortering. Det innebär att hur information, kommunikation och förutsättningar kan skapa motivation, kunskap och beteende hos invånare för att sortera sina avfall på rätt sätt.

 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se