/ Hem / Verksamhet / Social Välfärd och Hälsa

Välfärd

Området välfärd omfattar äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, eHälsa, folkhälsa och integration. Syftet är att utveckla gemensamma strategier med visionen att skapa ett mänskligare samhälle. Sjuhärad ska vara ett område med bra förutsättningar att bo, arbeta och leva ett gott liv i.

Kansliet biträder medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna. Arbetet bedrivs i vissa fall i projektform. Kommunalförbundet är även en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.


Kontakta gärna välfärdsgruppen för mer information.Sidan uppdaterad 2017-05-03

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se