/ Hem / Verksamhet / Social Välfärd och Hälsa

Beredning Välfärd och kompetens,
Område Välfärd

Området välfärd omfattar äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, eHälsa, folkhälsa och integration. Syftet är att utveckla gemensamma strategier med visionen att skapa ett mänskligare samhälle. Sjuhärad ska vara ett område med bra förutsättningar att bo, arbeta och leva ett gott liv i.

Kansliet biträder medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna. Arbetet bedrivs i vissa fall i projektform. Kommunalförbundet är även en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.


Kontakta gärna välfärdsgruppen för mer information.Sidan uppdaterad 2017-05-03


Arkiv mötesbilagor 2015 och 2016

Nätverk och mötestider Område Välfärd 2017
Länk

Utbildningskalender 2017
Kvalitet i särskilt boende Agneta Ivåker m fl 10/5

Missbruk/beroende
Återfallsprevention (ÅP), start oktober 2017
ASI-utbildning, start september 2017
Motiverande intervju MI, start nov 2017

Äldre

Funktionshinder
Vägledare Delaktighetsmodellen

Utbildningsdokumentation 2015 och 2016
Länk

Utbildningsdokumentation 2014
Länk

Pågående projekt/utvecklingsarbeten: 

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Avslutade projekt/utvecklingsarbeten
Flyktingmottagande i Sjuhärad
Samverkan kring föräldrastöd
 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se