/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Sjuhäradsmodell för gödselhantering

Sjuhäradsmodell för gödselhantering


Projektägare: Maskinring Sjuhärad Ekonomisk förening
Beviljades medel: 2015-10-30
Beviljat stöd: 754 400 kr
Projektperiod: 2016-01-01-2017-06-30
Kontaktperson: Christian Olsson

Beskrivning

I Sjuhärad finns idag 31 hästar per 1000 invånare och antalet hästar ökar stadigt. Att hitta mottagare för hästgödsel är svårt och särskilt svårt är det i tätortsnära miljöer eller där det saknas rikligt med lantbrukare och åkermark. För de flesta stall är hästgödsel ett kostsamt problem samtidigt som flertalet lantbrukare köper in och använder handelsgödsel. Detta projekt är en fortsättning på projektet "Hästgödsel i kretslopp" där fokus kommer att baseras på att ta fram en kravspecifikation av en Sjuhäradsmodell, skapa själva verktyget för att sjösätta projektet.

Projektets syfte är att skapa cirkulär ekonomi kring hästgödsel i Sjuhärad genom att konstruera en affärsmässig modell för gödselhantering. Sjuhäradsmodellen är en webbaserad portal för samverkan mellan hästägare och lantbrukare kring gödselhantering. Den gör det möjligt att på sikt koppla relaterade tjänster mellan lantbrukare och stall i regionent till plattformen. Det ökar Sjuhärads attraktivitet som hästregion och bidrar till ökad regional tillväxt. 

Målstyrning

Projektet uppfyller målen att göra Västra Götaland till en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land samt att utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling.

Sjuhäradsperspektiv

Projektet ägs av Maskinringen Sjuhärad som är en förening med 260 medlemmar från Sjuhärads kommuner. Projektet kommer att ledas av SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut enheten för Energi och Bioteknik. En referensgrupp med tjänstemän från alla Sjuhärads kommuners miljöenheter medverkar. Hushållningssällskapet i Sjuhärad deltar.

http://www.mrsjuharad.se
Uppdaterad 2017-07-13

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se