/ Hem / Projekt / Egna projekt / Samverkan föräldrastöd

Samverkan kring föräldrastöd

Ett sammanhållet och lättillgängligt föräldrastöd i Sjuhärad. Fler mötesplatser för föräldrar. Bra och tydlig information. Det var några av målen med projektet ”Samverkan kring föräldrastöd i Sjuhärad/Södra Älvsborg” som avslutades i mars 2012. Projektet var tvåårigt och en del av regeringens nationella strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla. Slutrapport har lämnats till Statens folkhälsoinstitut som i sin tur återrapporterar satsningen till regeringen under sommaren 2012. 

Projektet är slut men arbetet med ett generellt föräldrastöd fortsätter i Sjuhäradskommunerna. Läs mer om projektet och erfarenheterna i länkarna här bredvid eller sök på ”Föräldrastöd” på någon av kommunernas hemsidor.


 

 

                                                Samarbetspartners

 
         

       
       

      
         
    

 

 

Erfarenheter från projektet
Föräldrastödsprojektet - slutrapport

Bilaga till slutrapport

Aktiviteter på övergripande nivå inom projektet

Föräldrastödsprojektet - rapport i broschyrformat

Blankett för telefonintervju


Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – en vinst för alla 

Projektansökan Föräldrastöd  

Föräldrastöd - En vinst för alla SOU 2008:131 Föräldrastöd enligt Folkhälsoinstitutet 
Projektplan

Broschyr om projektet

Lokala resultat av den nationella föräldrastödssatsningen - erfarenheter från tre projekt i Västra Götalands Län.Del 1

Lokala resultat av den nationella föräldrastödssatsningen - erfarenheter från tre projekt i Västra Götalands Län. Del 2

Lokalaresultat av den nationella föräldrastödssatsningen - erfarenheter från tre projekt i Västra Götalands Län. Del 3

Delrapport från Sjuhärad 2011


Delrapport från forskare juni 2011

Länkar
Kultur i Väst

Barnlitteraturen som mötesplats


Arbetsmaterial
Telefonintervju 
 

Kontaktpersoner
Lista med kontaktpersoner  


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se