ProBiz

Projektägare: IUC Sjuhärad
Beviljades medel: 6 dec 2013
Beviljat stöd: 400 000 kr
Projektperiod: 1 jan - 31 dec 2014
Kontaktperson: Jan Andersson


Om ProBiz

ProBiz uppgift är att bistå nystartade samt små och medelstora företag (SME) i Sjuhärad med produkt-, marknads- och affärsutveckling. I allt väsentligt tillhör dessa företag IUC:s och Inkubatorns befintliga målgrupp och är viktiga för näringslivsförnyelsen i Sjuhärad. Främst handlar det om att hjälpa dem att arbeta systematiskt med att ta fram nya produkter i form av varor och tjänster, samt stötta företagen i deras innovationsarbete, dvs kommersialiseringsprocessen. Projektet ska också stimulera till förbättringar av befintliga produkter, vad gäller funktion, design och lönsamhet, och att nå större spridning på befintliga och nya marknader.
 

Syfte

Syftet med ProBiz är framför allt att inspirera till produkt- och affärsutveckling och bidra till att företagen arbetar systematiskt. Förmedla och skapa kontakter för marknadsutveckling och kommersialisering samt förmedla kontakter till FoU-aktörer och informera om möjlig finansiering.
 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se