/ Nyhetsavdelning / Pratbar för kulturarrangörer i Boråsregionen 31 augusti

Pratbar för kulturarrangörer i Boråsregionen 31 augusti

2017-08-07


Inför höstens bidragsansökningar i regionen arrangerar Kultur i Väst och Boråsregionen en information i Glasets Hus i Limmared Tranemo kommun.

Pratbar är tillfället för arrangörer och föreningar inom kultursektorn som vill ha mer kunskap om och hur man söker bidrag. Det handlar om möjligheter och svårigheter att få beviljat olika stöd samt vilka bidrag som finns och när de ska sökas.

​Välkommen till Glasets Hus i Limmared torsdag 31 augusti från 15:00 till 20:00.

Mer information

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se