/ Nyhetsavdelning

Utlysning tillväxtmedel 2019
Direktionen för Boråsregionen beslutade 26 oktober att använda samma principer för tilldelning av tillväxtmedel för år 2019 som under år 2018. 

​Beslutet innebär att stöd kan sökas av verksamheter som förbundet haft långsiktiga avtal m...

Kreativa krafter i Sjuhärad
Det finns massor av kreativitet och kulturell kunskap i Sjuhärad. Vi vill synliggöra denna kraft under en dag. Den 11 oktober arrangerar Boråsregionen och Kultur i Väst en temadag för kulturlivet i Sjuhärad.
Navet Science Center bäst i Sverige
Flera års medvetet kvalitetsarbete ger resultat på nationell nivå. Skolverket bedömer att Navets kvalitet är bäst i Sverige!
Regionala dataskyddsombud
Dataskyddsförordningen träder i kraft
Tillväxtmedel 2018
Fördelning av tillväxtmedel 2018

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se