/ Nyhetsavdelning

Vi söker Samordnare för digitaliseringsfrågor
Vi söker dig som vill vara med och utveckla offentlig IT- och verksamhetsutveckling.
För mer information se annons.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
Välkommen till en heldagskonferens den 7 februari 2018 om Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom!

För mer information se inbjudan!

Tillväxtmedel 2017
Beslut om tilldelning
Utlysning av tillväxtmedel 2016
Årets utlysning av tillväxtmedel avslutades den 10 januari.
Årets utlysning av tillväxtmedel avslutad

Årets utlysning av tillväxtmedel för samverkans- och utvecklingsprojekt i Sjuhärad har nu avslutats.

Temadag Våld i nära relation med fokus på familj
Den 25/3 ordnades en temadag för politiker och tjänstemän inom VGR och kommunerna med ovanstående rubrik. 
Svenska Kemiingenjörers Riksförenings kemiteknikpris 2015
Anna Gunnarsson har tilldelats Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR) kemiteknikpris 2015
Presentationer E-samhällsdag 5 november
Fördelning av tillväxtmedel beslut i Direktionen
Direktionen har 2014-10-23 beslutat om fördelning av tillväxtmedel.
Presentationer från EU-dagen 15 oktober
Den 15 oktober arrangerade förbundet i samarbete med Västra Götalandsregionen en dag i Sjuhärad för att tillsammans med de förvaltande myndigheterna introducera de nya EU-programmen.

Närmare 80 personer från olika verksamheter deltog.
 ...

Länk till live-sändning 15 oktober
Intresset för introduktion för nya EU-program den 15 oktober är stort.
Föreläsning, Kristina Darfeldt om Neuropsykiatriska diagnoser: ADHD, Autismspektrumtillstånd och Aspergersyndrom
Den 25 september föreläste Kristina Darfeldt om Neuropsykiatriska diagnoser:
ADHD, Autismspektrumtillstånd och Aspergersyndrom. 
 

PRIO-dag i Borås
( PRIO:  Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa)
Årets IT-person 2014
Joakim Svärdström utsedd till Årets IT-person 2014
Kommunalt flyktingmottagande
Landshövding Lars Bäckström samt regeringens samordnare för kommunalt flyktingmottagande Lars Stjernkvist (S) och Gunnar Hedberg (M) medverkade på Direktionens sammanträde 2014-04-04.
 

Namnbyte till Skaraborgsvägen 1 A
Nybrogatan 9 A är nu Skaraborgsvägen 1 A
Workshop Västra Götaland 2020
Kulturplan för Boråsregionen
Växelnumret 033-430 10 00 är nu stängt

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se