/ Nyhetsavdelning

Projektledare till Miljöstrategisk samverkan och Destination Boråsregionen
Boråsregionen har fått uppdraget att för medlemskommunerna genomföra två projekt. Vi söker nu projektledare till projekten

Miljöstrategisk samverkan i Boråsregionen

och

Destination Boråsregionen
 

Utlysning av SydVästenpriset för hållbart ledarskap i välfärden
Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås utlyser för tredje året ett pris för att uppmärksamma och premiera chefer som verkar för ett långsiktigt och kvalitativt ledarskap inom välfärdsområdet i Västra Götaland.

Pristagaren som nom...

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
Välkommen till en heldagskonferens den 7 februari 2018 om Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom!

För mer information se inbjudan!

Pratbar för kulturarrangörer i Boråsregionen 31 augusti
Tillväxtmedel 2017
Beslut om tilldelning
Temadag Våld i nära relation med fokus på familj
Den 25/3 ordnades en temadag för politiker och tjänstemän inom VGR och kommunerna med ovanstående rubrik. 
Svenska Kemiingenjörers Riksförenings kemiteknikpris 2015
Anna Gunnarsson har tilldelats Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR) kemiteknikpris 2015
Presentationer E-samhällsdag 5 november
Fördelning av tillväxtmedel beslut i Direktionen
Direktionen har 2014-10-23 beslutat om fördelning av tillväxtmedel.
Presentationer från EU-dagen 15 oktober
Den 15 oktober arrangerade förbundet i samarbete med Västra Götalandsregionen en dag i Sjuhärad för att tillsammans med de förvaltande myndigheterna introducera de nya EU-programmen.

Närmare 80 personer från olika verksamheter deltog.
 ...

Länk till live-sändning 15 oktober
Intresset för introduktion för nya EU-program den 15 oktober är stort.
Föreläsning, Kristina Darfeldt om Neuropsykiatriska diagnoser: ADHD, Autismspektrumtillstånd och Aspergersyndrom
Den 25 september föreläste Kristina Darfeldt om Neuropsykiatriska diagnoser:
ADHD, Autismspektrumtillstånd och Aspergersyndrom. 
 

PRIO-dag i Borås
( PRIO:  Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa)
Årets IT-person 2014
Joakim Svärdström utsedd till Årets IT-person 2014
Kommunalt flyktingmottagande
Landshövding Lars Bäckström samt regeringens samordnare för kommunalt flyktingmottagande Lars Stjernkvist (S) och Gunnar Hedberg (M) medverkade på Direktionens sammanträde 2014-04-04.
 

Namnbyte till Skaraborgsvägen 1 A
Nybrogatan 9 A är nu Skaraborgsvägen 1 A
Workshop Västra Götaland 2020
Kulturplan för Boråsregionen
Växelnumret 033-430 10 00 är nu stängt

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se