/ Nyhetsavdelning

Kontoret stängt måndag 17 december
På måndag har vi arbetsplatsträff på annan ort och kontoret är därför stängt från kl 9. Det kan vara svårt att nå oss på telefon under förmiddagen, men lämna ett meddelande så återkommer vi så snart vi kan. 

Vi räknar med att vara åter på ko...

VästKom söker Direktör
VästKom är en ideell förening med de fyra delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland som medlemmar. Föreningens uppdrag är att ge utvecklingsstöd inom hela det kommunala verksamhetsområdet när det är en gemensam uppgift på länsnivå och som b...
Utlysning av SydVästenpriset för hållbart ledarskap i välfärden
Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås utlyser för fjärde året ett pris för att uppmärksamma och premiera chefer som verkar för ett långsiktigt och kvalitativt ledarskap inom välfärdsområdet i Västra Götaland.

Pristagaren som nom...

Utlysning tillväxtmedel 2019
Direktionen för Boråsregionen beslutade 26 oktober att använda samma principer för tilldelning av tillväxtmedel för år 2019 som under år 2018. 

​Beslutet innebär att stöd kan sökas av verksamheter som förbundet haft långsiktiga avtal m...

Kreativa krafter i Sjuhärad
Det finns massor av kreativitet och kulturell kunskap i Sjuhärad. Vi vill synliggöra denna kraft under en dag. Den 11 oktober arrangerar Boråsregionen och Kultur i Väst en temadag för kulturlivet i Sjuhärad.
Navet Science Center bäst i Sverige
Flera års medvetet kvalitetsarbete ger resultat på nationell nivå. Skolverket bedömer att Navets kvalitet är bäst i Sverige!
Regionala dataskyddsombud
Dataskyddsförordningen träder i kraft
Tillväxtmedel 2018
Fördelning av tillväxtmedel 2018

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se