/ Nyhetsavdelning

Navet Science Center bäst i Sverige
Flera års medvetet kvalitetsarbete ger resultat på nationell nivå. Skolverket bedömer att Navets kvalitet är bäst i Sverige!
Regionala dataskyddsombud
Dataskyddsförordningen träder i kraft
Tillväxtmedel 2018
Fördelning av tillväxtmedel 2018

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se