/ Hem / Aktuellt / Nyheter

2018-03-22

VästKom söker processledare


VästKom söker dig som vill arbeta som processledare för samverkan vid trygg och effektiv utskrivning från slutenvården.
För mer information se annons.

2018-03-08

Tillväxtmedel 2018


Fördelning av tillväxtmedel 2018
Boråsregionens Direktion fattade beslut om fördelning av 2018 års tillväxtmedel 2018-02-23. Det justerade protokollet kan laddas ned här

​Paragraf nummer 15 Beslut om tilldelning av tillväxtmedel

2017-09-27

Utlysning av SydVästenpriset för hållbart ledarskap i välfärden


Centrum för välfärdsstudier (CVS) vid Högskolan i Borås utlyser för tredje året ett pris för att uppmärksamma och premiera chefer som verkar för ett långsiktigt och kvalitativt ledarskap inom välfärdsområdet i Västra Götaland.

Pristagaren som nomineras kan arbeta på olika organisatoriska nivåer i hälso- och sjukvård/omsorg och socialtjänst i offentlig sektor oavsett driftsform.

För mer information se
https://www.hb.se/Forskning/Centrumbildningar/CVS---Centrum-for-valfardsstudier/Aktiviteter/SydVastenpriset/
 

2017-09-15

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom


Välkommen till en heldagskonferens den 7 februari 2018 om Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom!

För mer information se inbjudan!

2015-04-13

Temadag Våld i nära relation med fokus på familj


Den 25/3 ordnades en temadag för politiker och tjänstemän inom VGR och kommunerna med ovanstående rubrik. 

Temadagen var ett samarrangemang mellan FoU Sjuhärad  Välfärd, Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, Södra hälso och sjukvårdsnämnden och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
Läs mer om temadagen

2015-01-15

Svenska Kemiingenjörers Riksförenings kemiteknikpris 2015


Anna Gunnarsson har tilldelats Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR) kemiteknikpris 2015
Anna Gunnarsson, författare, pedagog och projektledare på teknik- och naturvetenskapscentret Navet i Borås har tilldelats Svenska Kemiingenjörers Riksförening (SKR) kemiteknikpris 2015.
Anna Gunnarsson får priset för sitt arbete att med stor entusiasm utbilda lärare i förskola och skola genom att visualisera kemin och på så sätt bidra till att tidigt väcka intresset för kemi- och kemiteknik hos barn och ungdomar.
Läs mer på Navets hemsida.

2014-11-10

Presentationer E-samhällsdag 5 november
Mina Meddelanden

Status och planer kring utnyttjande av e-legitimation

Länk till VästKom för fler presentationer

2014-11-03

Fördelning av tillväxtmedel beslut i Direktionen


Direktionen har 2014-10-23 beslutat om fördelning av tillväxtmedel.
Det var tolv tillväxtansökningar, en miljöansökan och sex kulturansökningar som beviljades av Direktionen.
Läs mer i protokollet från 2014-10-23 § 49 sida 7.
Länk till protokoll

2014-10-16

Presentationer från EU-dagen 15 oktober


Den 15 oktober arrangerade förbundet i samarbete med Västra Götalandsregionen en dag i Sjuhärad för att tillsammans med de förvaltande myndigheterna introducera de nya EU-programmen.

Närmare 80 personer från olika verksamheter deltog.
   

Sändningen finns på Utveckling VG

Här är de presentationer som visades under dagen.

Europeiska socialfonden

Landsbygdsprogrammet

Regionalfonden

Mål 2020

Interreg i Västra Götaland

Presentationerna öppnas i PDF-format i nytt fönster.


 

2014-10-08

Länk till live-sändning 15 oktober


Intresset för introduktion för nya EU-program den 15 oktober är stort.
För dig som inte kan vara med under dagen finns möjligheten att se livesändning från Navet den 15 oktober.
Dagen livestreamas från Navet i Borås via Bambuser.

EU-träffen i Fyrbodal genomfördes 1 oktober

Länk till sändningen via Bambuser öppnas i nytt fönster. Det är UtvecklingVG som lagt ut sändningen.

Det finns möjlighet att se även efter 15 oktober.

2014-09-29

Föreläsning, Kristina Darfeldt om Neuropsykiatriska diagnoser: ADHD, Autismspektrumtillstånd och Aspergersyndrom


Den 25 september föreläste Kristina Darfeldt om Neuropsykiatriska diagnoser:
ADHD, Autismspektrumtillstånd och Aspergersyndrom. 
 


Nästan 200 personer från kommun och region deltog.

Länk till Utbildningsdokumentation med PowerPoint-bilder från Kristina Darfeldts föreläsning.

2014-06-10

PRIO-dag i Borås


( PRIO:  Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa)
I samarbete med Socialdepartementets samordnare Anders Printz, Projektchef Ing-Marie Wieselgren och handläggare Mikael Malm från SKL, samt Maria Nyström-Agback från Socialstyrelsen hade Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bjudit in till en heldag med fokus på prestationsmål från 2013 års överenskommelser i PRIO-satsningen. 

Under dagen kom ett 50-tal personer som representerades från brukarorganisationer, kommun, region, politiken och primärvården. Läs mer...
 

 


2014-04-30

Årets IT-person 2014


Joakim Svärdström utsedd till Årets IT-person 2014
KommITS, mötesplatsen för kommunala IT-frågor delade den 29 april ut priset ”Årets IT-person 2014”. Priset gick till Joakim Svärdström, regionutvecklingschef på Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund med följande motivering;

Årets IT-person 2014 nomineras för sitt engagemang att skapa både organisation och delaktighet i samverkansarbetet mellan de 49 västsvenska kommunerna och Västra Götalandsregionen.
Idag finns det en gemensam förvaltningsorganisation (GITS), styrgruppsorganisation (SITIV), kommunal gemensam styrning/beredning bland de 49 kommunerna (ALVG) och IT- och eSamordnare på Kommunalförbundsnivå.
Denna fungerande organisation hade inte kunnat komma till stånd om inte Årets IT-person med sitt engagemang och oförtröttliga sätt att jobba och inte ge sig när det gäller att få så många parter att gå åt samma håll.
Organisationen har nu funnits i några år och det syns hur väl detta nu kommer att fungera och vara den som driver verksamhetsutveckling med hjälp av IT och samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och Västra götalandsregionen framåt.


Gunnar Hedberg och Lars Stjernkvist
2014-04-14

Kommunalt flyktingmottagande


Landshövding Lars Bäckström samt regeringens samordnare för kommunalt flyktingmottagande Lars Stjernkvist (S) och Gunnar Hedberg (M) medverkade på Direktionens sammanträde 2014-04-04.
 


Representanter från Länsstyrelsen (Talieh Ashjari, Gun Rosvall, Margaretha Johnsson), Migrationsverket (Berit Heljestrand) och Arbetsförmedlingen (Ullrica Ramsin) informerade utifrån sina respektive uppdrag.

Sammanfattningsvis framfördes från Direktionen problemet med bostadsbrist, främst av hyresrätter samt att där det finns bostäder saknas ofta kommunikationer. Frågan om vikten av statlig finansiering av vuxenutbildning diskuterades. 

Samordnarnas uppdrag ska sammanställas i en rapport i augusti 2014.


Här är vi, våning 2. Huset är ommålat till gråa detaljer från röda detaljer under sommaren 2014.
2014-03-01

Namnbyte till Skaraborgsvägen 1 A


Nybrogatan 9 A är nu Skaraborgsvägen 1 A
Vi flyttar inte men Nybrogatan 9 A har ändrat namn
till Skaraborgsvägen 1 A den 1 mars 2014.

Nytt postnummer; 506 30  Borås

Samma hus, samma trappa men det står nu Skaraborgsvägen 1 A på huset.


Medlemskommunernas VG2020-representanter i panelen redovisade kommunvis och svarade på frågor.
2014-02-17

Workshop Västra Götaland 2020


Boråsregionen anordnade en workshop för medlemskommunernas representanter den 30 januari 2014 i Navets lokaler, Nybrogatan 9 A.

Det var en kreativ och framtidsinriktad dag tillsammans med representanterna från medlemskommunerna i Sjuhärad.
Frågor om workshop VG 2020 besvaras av
Lars Jerrestrand, som också höll i dagens aktiviteter.

Länk till VG 2020, Västra Götaland 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)
 

2013-12-06

Kulturplan för Boråsregionen


Kulturplan för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, 2013-2015 antogs i Direktionen den 8 november.

Boråsregionen sammanställde 2012 tillsammans med nätverket av kulturchefer och ansvariga i området en kulturplan för delregionen. Kulturplanen ska fungera som ett vägledande styrdokument för kultursatsningarna i Sjuhärad de kommande tre åren. Kulturplanen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, 2013-2015 har varit ute på remiss i kommunerna i Sjuhärad. Kommunerna ser positivt på att en delregional kulturplan har tagits fram som vägledning för gemensamma kultursatsningar och underlag för dialog med Västra Götalandsregionen.

Kulturplan för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, 2013-2015

2013-11-15

Växelnumret 033-430 10 00 är nu stängt


För att nå den du söker får man nu ringa direkt till respektive mobilnummer.

Samtliga aktuella telefonnummer till medarbetare på kommunalförbundet finns på följande länk.


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se