/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Open Up Textile

Open Up Textile - filmer om vårt kulturarv och våra innovationer
 

Projektägare: Textilmuseet
Beviljades medel: 2015-10-30
Beviljat stöd: 350 000 kr
Projektperiod: 2016-01-01-2016-12-31
Kontaktperson: Ulrika Kullenberg
 

Beskrivning

Projektet syftar till att levandegöra en mångfald av berättelser knutna till kultur- och industriarvet i Sjuhäradsbygden. Unga filmare ska engageras för att dokumentera och gestalata personliga berättelser knutna till Sjuhärads kulturhistoria. Det sker genom samarbete med institutioner, skola, högskola och föreningsliv. Ungdomar i Boråsregionen ska arbeta med professionella filmare. Ett samarbete med Högskolan i Skövde som arbetar med spelutveckling skall etablerats. Det finns kopplingar till KLIV-projektet, Filmcloud NOD och projektet Industriarv Västra Götaland och den digitala plattformen Prisma.
 

Målstyrning

Projektet bidrar till att uppfylla målet att främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland. Ett utvecklingsområde i den delregionala kulturplanen är kulturarv, textila trådar och en virtuell kulturarvsplattform.
 

Sjuhäradsperspektiv

Projektet drivs i samverkan mellan Textilmuseet, Rydals museum i Mark, Vuxenskolan, Kultur i Väst, Högskolan i Skövde, Mediapoolen, De sju häradernas kulturhistoriska förening, förläggaregårdsföreningen och ABM-samverkan.
 
http://www.textilmuseet.se

Reviderad 2016-08-18
 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se