Boråsregionen

Vår personal

Personal

Magnus
Haggren

Förbundsdirektör

0733-06 04 46

Personal

Joakim
Svärdström

Regionutvecklingschef

0768-17 17 82

Personal

Linda
Bergholtz

Administrativ chef

0729-64 96 97

Personal

Barbro
Carlsson

Ekonomi

Konferens

0708-85 40 43

Personal

Magnus
Brenne

Controller

0708-45 20 19

Personal

Anna
Laang

Kultursamordning
Tillväxtmedel

0732-00 11 73

Personal

Karin
Björklind

Infrastruktur
Samhällsplanering

0766-08 41 12

Personal

Ingela
Johansson

eSamordnare

0766-43 50 48

Personal

Fredrik
Holm

eSamordnare

0708-77 37 41

Personal

Lars-Olof
Lindblad

eSamordnare

0723-83 38 90

Personal

Ann-Katrin
Schutz

Social välfärd och hälsa

0721-91 28 24

Personal

Vakant

Social välfärd och hälsa

Personal

Catherine
Larsson

Missbruk och beroendefrågor
Utbildningssamordnare

0708-85 38 37

Personal

Charlotte
Stigh-Brüsin

Utbildning och kompetensutveckling

0708-85 40 02

Personal

Mikael
Szanto

Projektledare
En skola för alla
Vägledning för livet

0734-09 12 95

Personal

Christina
Player Pellby

Regional processledare Vård- och omsorgscollege

0721-81 86 39

Personal

Magnus
Blomqvist

Dataskyddsombud

dso@borasregionen.se

0709-48 78 36

Personal

Dan
Bodin

Dataskyddsombud

dso@borasregionen.se

0709-48 73 31

Personal

Sandra
Johansson

Miljöstrategisk
samverkan

0733-34 22 54

Personal

Sebastian
Mårtensson

Business Region Borås

0705-93 86 59

Personal

EvaLotta
Petersson

Destination
Boråsregionen

0709-48 73 36