Bild

FOKUS Boråsregionen 24 april

2019-02-18

FOKUS Boråsregionen är ett nytt forum för att samla politiker, tjänstemän, näringsliv och aktörer i utvecklings- och framtidsfrågor. Syftet är att få en gemensam känsla för vår region och vad vi kan åstadkomma tillsammans.

FOKUS Boråsregionen är tänkt att vara årligen återkommande och ha olika teman, t ex hållbarhet, kultur, tillväxt etc.

Det ska vara en dag att inspireras, hämta och dela kunskap i vårt gemensamma arbete med att utveckla vår region.

När: 24 april 2019 kl 09.30-16.30

Plats: Åhaga

Tema: Besöksnäringen som motor för positiv utveckling. En näring som skapar attraktionskraft, tillväxt och sysselsättning i vår region.

Anmälan är inte öppen ännu, men det går bra att skicka en intresseanmälan till evalotta.petersson@borasregionen.se

Se även bifogad information Save the datePDF

Dela: