/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Nyföretagarcentrum 2016

Nyföretagarcentrum 2017
 

Projektägare: Nyföretagarcentrum Borås
Beviljades medel: 2016-02-26 och 2017-02-24
Beviljat belopp: 300 000 kr 2017
Projektperiod: 2016-03-01-2018-12-31
Kontaktperson: Andreas Bergqvist
 

Beskrivning

Stiftelsen Nyföretagarcentrums verksamhet drivs med insatser från offentlig sektor och näringslivet i Sjuhärad. Den drivs utan vinstintresse och har fungerat i närmare 20 år. Stiftelsens ändamål är att stödja och utveckla nyföretagande för att öka nyföretagens överlevnadsförmåga. NFC ska bistå nyföretagare med kostnadsfri rådgivning främst i etableringsskedet. Arbetet går ut på att genom insatser ge människor optimal förmåga, redskap och möjligheter att starta och utveckla företag på ett framgångsrikt sätt. Syftet är att främja entreprenörskap och medverka till att nya livskraftiga företag i Sjuhärad startas. Verksamhetsidén är att företagare ska ge råd till blivande företagare. NFC är den organisation som möter entreprenörerna i ett tidigt skede och samverkar med övriga aktörer i innovationssystemet.

Målstyrning
 
NFC verksamhet ligger inom målområdet En ledande kunskapsregion och bidrar till att skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling i Sjuhärad. Det ligger i linje med målen att stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap och främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag.
 

Sjuhäradsperspektiv

NFC arbetar med alla kommuner i Sjuhärad. Kommunerna är representerade i styrelsen och följer verksamheten. Aktiviteter arrangeras i kommunerna i dialog med näringslivsenheterna. NFC arbetar nära Almi företagspartner och med Arbetsförmedlingen i alla kommuner.
 
http://www.nyforetagarcentrum.se
Uppdaterad 2017-07-12

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se