/ Hem / Verksamhet / Utbildning och Kompetens / Nätverk och mötestider för Utbildning

Nätverk och mötestider inom Utbildning och Kompetens


Kommunalförbundet håller tät kontakt med nedanstående grupper för att stötta det regionala arbete som sker genom deras försorg..
 

Nätverk förvaltningschefer

Bollebygd: Annelie Fischer
Borås: Joakim Cannerfors och Anders Waldau
Herrljunga: Bodil Jivegård
Mark: Dennis Reinhold
Svenljunga: Fredrik Hellsten
Tranemo: Thomas Åhman
Ulricehamn: - tjänsten vakant
Vårgårda: Carina Bergh
 

Nätverk kvalitetsgruppen kring samordnad gymnasieutveckling

Bollebygd: inga uppgifter
Borås: Anna Stensson (sekr) och Stefan Carmesund
Herrljunga: Thereze Gunnarsson
Mark: Kenny Fredholm (ordförande)
Svenljunga: inga uppgifter
Tranemo: Christofer ramsing och Lars-Gunnar Johansson
Ulricehamn: Matthias Nordgren
Vårgårda: Maria E Svanberg
 

Nätverk gymnasie-/och vuxenutbildningssamverkan

Beredningen för Välfärd och Kompetens
Förvaltningscheferna för utbildningsverksamheten i Boråsregionen

Utsedda politiker från utbildningsnämnderna i Boråsregionens kommuner:
Bollebygd: Ulf Rapp (S) och Fredrik Olofsson (C)
Borås: Andreas Cerny (Liberalerna) och Anita Spjuth (V)
Herrljunga: Ingemar Kihlström (KD) och Robert Andersson (S)
Mark: Sofia Sjöstrand (Liberalerna) och Urban Jernberg (S)
Svenljunga: Anne Louise Karlsson (C) och Torsten Lind (S)
Tranemo: Marianne Hörnqvist (M) och Rose Torkelsson (S)
Ulricehamn: Inga- Kersti Skarland (S) och Per Johansson (M)
Vårgårda: Åsa Mukhopadhyay (M) och Sirpa Bergenstoff (S)
 

Ledningsgrupp Kompetensplattform

Thomas Åhman, Tranemo (ordförande)
Anders Waldau, Borås Stad                     Dag Forsström, Borås Stad
Per Olsson, Borås Stad                           Jonas Widerström, Svenljunga
Katarina Nordling, AF Borås                    Niklas Pettersson, AF Borås
Johnny Eriksson, Ellos                             Bo Kronquist, Parker Hannifin
Anders Stenström, Högskolan Borås
 

Regional styrgrupp Teknikcollege

Jan Andersson, IUC Sjuhärad (ordf)          Catrin Wirfalk, Speed Group
Tomas Hansson, APT Group                     Michael Sundén, Volvo AB
Bo Kronquist/Parker Hannifin AB               Dennis Reinhold, Marks kommun
tjänst vakant, Ulricehamns kommun          Anders Waldau, Borås Stad
Magnus Israelsson, Arbetsförmedlingen   Jonas Andersson, Högskolan Borås Benny Sjöhem, IF Metall                            Dan Sahlén, Teknikföretagen
Johan Drotz, Borås Stad (processledare)
 

Regional styrgrupp - Vård- och omsorgscollege (t.o.m. 2016-08-31)

Heidi Ström, SÄS (ordförande)                  Sonja Nilsson, Närhälsan
Eva-Lotta Andersson, Högskolan Borås    Dennis Reinhold, Marks kommun
Anita Lomås, Komvux Borås                     Lars Bengtsson, Komvux Svenljunga Andreas Fager, Almåsgymnasiet Borås    Marita Lindman Johansson, Ulricehamn
Sebastian Nydén, Borås Stad                   Inger Krefors, Borås Stad
Angelica Neville, Vårdförbundet                Lise-Lotte Lindblom, Kommunal
Anna Augustsson, Kommunal
Charlotte Stigh-Brüsin (tf processledare) Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbundSidan uppdaterad 2016-08-09

Mötestider år 2015/2016

Politisk beredning Välfärd och Kompetens

2016-02-03
2016-04-06
2016-05-17
2016-09-06
2016-10-12
2016-11-25
Samtliga möten hålles kl. 9.00-12.00
 

Nätverk förvaltningschefer

2016-09-02 fm-tid
2016-11-02 ----- 2016-11-03 (2-dagars)
2016-12-16 fm-tid
 

Nätverk kvalitetsgruppen kring gymnasieutveckling

2016-05-09 em-tid
2016-09-19 em-tid
 

Nätverk av politiker och tjänstemän kring gymnasie-/och vuxenutbildningssamverkan

2016-05-31 em-tid
2016-10-12 em-tid
 

Regional styrgrupp Kompetensplattform

Mötestiderna ska uppdateras - info kommer inom kort.

 

Regional styrgrupp Teknikcollege

2016-01-21
2016-06-02
Fler mötestider meddelas inom kort


 

Regional styrgrupp - Vård- och omsorgscollege Sjuhärad

2016-01-15
2016-02-19
2016-04-15 (föreläsning)
2016-05-13
2016-06-13
2016-08-31 (certifieringsceremoni)
2016-09-30
2016-10-28
2016-11-25
2016-12-16
Samtliga möten hålles under em-tid.

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se