/ Nyhetsavdelning / Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

2017-09-15

Välkommen till en heldagskonferens den 7 februari 2018 om Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom!

För mer information se inbjudan!


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se