Filarkiv mötesbilagor Nätverksmöten 2015 och 2016


För att minska storleken på våra utskick med minnesanteckningar har detta filarkiv skapats. Vissa bilagor är gemensamma för samtiga möteskonstellationer, de har lagts under rubriken Gemensamma . Övrig bilagor är sorterade under respektive nätverk

Gemensamma
Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård
Effektiv vård
ÖK psykiatri 2016
Utfall prestationsmedel psykiatri 2015
Avgifter Inera 2016
PP NPÖ

Förvaltningschefer
Information Förnyelselabb SKL

Funktionshinder
DMO Informationsfolder
DMO Bildspel
DMO utvärdering
Brukarundersökning 2015 pilot
Uppdrag Delaktighet Socialstyrelsen

IFO-chefer

Socialpsykiatri

Äldre

Nätverksdagar 24-25/11
Kolada (Maria Price)
Orsak till kontakt (Christian Hansen)
Hälsofrämjande ledarskap(Christian Hansen)
Öppna Jämförelser 2015

Nätverksenkät 2015


Sidan uppdaterad 2016-02-02

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se