/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Min berättelse - Röster i Sjuhärad

Min berättelse - Röster i Sjuhärad

Projektägare: Borås Stadsbibliotek, Borås Stad
Beviljades medel: 6 dec 2013
Beviljat stöd: 247 000 kr
Projektperiod: 1 apr - 30 nov 2014

Kontaktperson: Åsa Hedberg Karlsson


Om Min berättelse - Röster i Sjuhärad

Biblioteken i alla Sjuhäradskommunerna utvecklar och stärker nya samverkansformer i ett projekt som tänjer på gränserna för det muntliga berättandet. Genom workshops och andra aktiviteter ges möjlighet för deltagarna att utveckla och dela med sig av den egna berättelsen men också att lyssna på och möta berättelser på oväntade platser. Personalen ges möjlighet till kompetensutveckling i muntlig  framställning. Projektet planeras under våren 2014 och genomförs på de olika biblioteken under hösten 2014.
 

Syfte

Syftet är att lyfta fram det muntliga berättandet, den egna berättelsen och möten mellan människor. 

I Litteraturutredningen från 2012 framkommer det att läsfärdigheten har minskat påtagligt de senaste tio åren, främst hos unga pojkar. Biblioteken i Sjuhärad vill samverka och pröva nya metoder för att locka besökare till biblioteken och  hitta sätt att arbeta vidare med läsfrämjande insatser. Projektet ska stimulera språkutveckling, utveckla biblioteken som mötesplatser för muntligt berättande och erbjuda arenor för det egna skapandet. Projektet ger möjligheter för besökarna att bli prosumenter så som Boråsregionens kulturplan förespråkar.   

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se