/ Hem / Verksamhet / Medarbetarcentrum

Medarbetarcentrum – ”Vi ger dig kraften”.


Medarbetarcentrum är en neutral resurs och möjlighet för alla tillsvidareanställda i våra medlemskommuner, som önskar eller känner behov av förändring och personlig utveckling.

Behöver man en förändring men saknar styrkan?

Medarbetarcentrum är en neutral part och katalysator som identifierar förändringsbehovet – och utmanar, väcker mod och inspirerar i vägvalen.

Resultatet av våra gemensamma insatser kan bli byte av arbetsplats, en ny yrkesbana eller förändringar på nuvarande arbete.
”Vad många av oss mest behöver, är någon som får oss att göra vad vi kan.” Ralph Waldo Emerson

Läs mer på vår hemsida.

Sidan uppdaterad 2015-06-24
 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se