/ Hem / Formulär / Ljudkonstrunda i Sjuhäradsbygden

Ljudkonstrunda i Sjuhäradsbygden


Projektägare: Ideella Kulturföreningen Bikupan
Beviljades medel: 2017-02-24
Beviljat stöd: 120 000 kr
Projektperiod: 2017-03-01-2017-12-31
Kontaktperson: Mikael Bojén

Beskrivning

Med projektet kommer en första ljudkonstrunda arrangeras i sju kommuner i Sjuhäradsbygden. Professionellt verksamma ljudkonstnärer främst från Västsverige kommer att skapa ljudkonst under temat ”Diskreta Ljud” om hur ljud påverkar och kan förändra det offentliga rummet. Samarbete kommer att ske med Konstnärscentrum Västs land artprojekt där projektens vägar möts i Ulricehamn. Under den första ljudkonstrundan kommer installationerna genomföras så centralt som möjligt för att knyta an till lokalt boende. Förutom konstnärernas ljudande verk kommer man också att addera ljud skapade av barn på förskolan, elever på grundskolan och gymnasiet, studieförbundens kursdeltagare och lokalt verksamma konstnärer och musiker. Syftet med projektet är att öka intresset för och kunskapen om hur ljud påverkar och förändrar det offentliga rummet.   

Målstyrning   

Ljudkonstrunda i 7-Häradsbygden stämmer överens med målet att främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland. Ett av målen i den delregionala kulturplanen är att Sjuhärad profileras som ett kreativt kulturområde med brett och nyskapande utbud. Projektet ligger i linje med den delregionala kulturplanen och målbilden ett Kreativt kluster för kultur där en av utvecklingsinsatserna är att skapa en infrastruktur för spridning av konstnärliga uttryck.


Sjuhäradsperspektiv             

Samverkan sker med Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Herrljunga, Ulricehamn, Mark och Vårgårda kommuner.


Uppdaterad 2017-07-14

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se