/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Läsmuskler

Läsmuskler

Projektägare: Ulricehamns kommun
Beviljades medel: 6 dec 2013
Beviljat stöd: 40 000 kr
Projektperiod: 1 jan - 30 jun 2014
Kontaktperson: Victoria Klaiber


Om Läsmuskler

Tre kommuner i Boråsregionen tillsammans med SISU vill genomföra en fortbildningdag för bibliotekspersonal, ledare och föräldrar inom idrottsföreningar. Temat på dagen är läsfrämjande arbete och hur de tillsammans kan väcka barn och ungas lust för läsning och då med särskilt fokus på barn och unga inom idrottsrörelsen. Projektet syftar till att bidra till en socialt hållbar utveckling med ökad läslust och ökad läsförståelse.
 

Syfte

Syftet är att öka läsförståelsen för barn och ungdomar i samverkan med idrottsrörelsen genom SISU idrottsutbildarna.

Studier visar på att läsförmågan, läsförståelsen och läshastigheten hos barn och unga har sjunkit de senaste tio åren. Barn och unga är morgondagens läsare och vi är alla beroende av deras läsförmåga. Läsmuskler vill delta i den nationella satsning för läsfrämjande tillsammans med idrottsrörelsen som pågår. Hur sprider man läsglädje bland barn och unga? Projektet vill väcka ett intresse för läsande och bidra till ökad läsförståelse och läslust. Med deras fortbildningsdag "Läsmuskler" vill de sprida medvetenhet om hur viktigt det är med läsning och bibliotek till idrottsrörelsen.

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se