/ Hem / Verksamhet / Utbildning och Kompetens / Kvalitetsutveckling av gymnasieverksamheten i Sjuhärad

Kvalitetsutveckling av gymnasieverksamheten i Boråsregionen


Ungdomar som bor i någon av Boråsregionens medlemskommuner kan fritt välja skolgång i någon av de gymnasieskolor som finns i dessa kommuner. Detta möjliggörs genom ett gemensamt antagningssystem och ett samverkansavtal.

I avtalstexten står angivet att det ska bedrivas samordnad kvalitetstutveckling av gymnasieverksamheten. En kvalitetsgrupp är formerad med ledningsrepresentation från alla kommunerna. Uppdraget för denna grupp är dels att insamla statistik och uppgifter från alla gymnasieskolor, dels att analysera datan i en Boråsregional rapport. Därefter har varje skola till uppgift att söka finna de bästa insatserna för att utveckla och förbättra den egna verksamheten. Detta kan ske i samverkan med övriga skolor där erfarenheter och kunskap kan inhämtas av varandra.

Varje år ska kvalitetsgruppen arrangera en halvdag då ledningspersoner och personalgrupper får ta del av den gemensamma analysen och av goda exempel på utvecklingsinsatser. Under detta tillfälle ska deltagarna även arbeta i workshops för att öka möjligheterna till bred samverkan.

Under hösten 2014 genomfördes en halvdag för verksamhetsledarna inom gymnasieskolorna samt kommunernas utvecklingsledare. Under detta arrangemang - torsdagen den 19 september - föreläste Mats Trondman (Professor i kultursociologi) under rubriken "Ungdomar, mortivation och lärande". Detta tema lade grunden till arbetet i workshopsarbetet då grupperna diskuterade framgångsfaktorer och hur Boråsregionen ska skapa framtidstro hos de unga.  


För mer information, kontakta gärna;
Kenny Fredholm (ordf för kvaliitetsgruppen)
Tel: 0705-37 76 27
Sidan uppdaterad 2015-11-27
 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se