/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Kunskapsöverföring Sjuhärad - Sydostasien

Kunskapsöverföring Sjuhärad - Sydostasien: avfallshantering och resursåtervinning

 

Mål: Projektet har som syfte att överföra Sjuhäradsregionens kunskap och teknik inom avfallshantering och resursåtervinning till Sydostasien. Målen är bland annat att etablera ett nätverk i dessa frågor, identifiera konkreta projekt som företag i första hand från Sjuhärad kan utföra på plats, att locka studenter från området till Högskolan i Borås och att stimulera forskning och utbildning i lokala universitet i Sydostasien inom avfallshantering och resursåtervinning. En annan förväntad effekt är ökade exportmöjligheter av kunskap och teknisk utrustning inom miljöteknik från Sjuhärad.
 

Bakgrund: Sydostasien och Indien med 1,8 miljarder invånare, och särskilt Indonesien med 240 miljoner invånare, lider av en primitiv avfallshantering. Nästan allt deponeras, lämnas på gator eller kastas i älvar och orsakar miljökatastrofer som framförallt drabbar fattiga och utsatta människor. Projektet är ett viktigt bidrag i det globala miljöarbetet och kan spridas till fler länder i Sydostasien.

Sökande: Högskolan i Borås, www.hb.se

 


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se