/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Kultur och näring i samspel

Kultur och näring i samspel
 

Projektägare: Creative Cluster Innovation Hub Väst
Beviljades medel: 2016-02-26
Beviljat belopp: 500 000 kr
Projektperiod: 2016-09-01-2018-02-01
 

Beskrivning

Syftet med projektet är att skapa ett utvecklingsklimat som gynnar små och medelstora företag inom kulturella kreativa näringar i Sjuhärad. Samarbetet har inletts tillsammans med Boråsregionens kultur- och näringslivschefer för att utveckla plattformen Creative Cluster. I plattformen kan aktörer från kultur och näring arbeta ihop för att identifiera och konkretisera utvecklingsmål, metoder och processer för ett samarbete över gränserna. Målet med projektet är att ta fram en vision och arbetsmetod för att utveckla de kulturella kreativa näringarna i Sjuhärad och bidra till fler arbetstillfällen.
 

Målstyrning

Projektet Kultur och näring i samspel stämmer överens med målet att främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland. I den delregionala kulturplanen står att Sjuhärad ska verka som ett kreativt kluster för kultur. Projektet som stödjer kulturella kreativa näringar är en metod att arbeta för visionen.
 

Sjuhäradsperspektiv

Arbetsmöten ska genomföras i varje kommun i Sjuhärad där kultur- och näringslivscheferna medverkar.
 
http://www.creative-cluster.se
Uppdaterad 2017-07-14

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se