/ Nyhetsavdelning / Konferens Integration i samverkan

Konferens Integration i samverkan

2017-09-28

Välkomna till en dag som riktar sig till kommuner och civila samhället i Sjuhärad. Syftet med dagen är att få fördjupad kunskap, inspiration och möjlighet till samtal om samverkan mellan kommuner och civila samhället, med fokus på att många nyanlända nu finns inom etableringen och är en del av det svenska samhället.

Målgrupp: Ansvariga i kommuner för mottagande av nyanlända, samt företrädare för civila samhället i Sjuhärads kommuner.

Tid: Den 6 december 2017 klockan 09:00-16:00 

Plats: Högskolan i Borås - Akademiplatsen 1, 501 90 Borås/M401

För mer information och anmälan se inbjudan


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se