/ Hem / Verksamhet / Utbildning och Kompetens / Kompetensplattform Boråsregionen

Kompetensplattform Boråsregionen – syftar till god arbetskraftsförsörjning i Sjuhärad


Enligt uppdraget från den svenska regeringen (se Rapport från Tillväxtverket) arbetar Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund intensivt för att skapa en fungerande och hållbar struktur för Kompetensplattform Boråsregionen. Genom den samverkan som pågår möjliggörs ett stort utbud av utbildningar utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Kommuninvånarna ska ha goda möjligheter att byta jobb genom ny utbildning eller att öka sin kompetens genom att erbjudas utbildningsinsatser inom ramen för sin anställning.

Inom ramen för Kompetensplattformens övergripande processarbete – att skapa hållbara strukturer mellan de aktörer som måste samverka - finns ett antal specifika aktiviteter identifierade. Dessa insatser är särskilt viktiga att fokusera på och att lösa i samverkan;
-Vidareutveckling och samordning av valideringsinsatser
-Uppsökande studie-/och yrkesvägledning
-Utveckling och samordning av YH-verksamhet
-Kompetensmäklarfunktioner
-Utökning av branschråd
-Utveckling och användande av kompetensinventerings-verktyg för små och medelstora arbetsgivare
-Ökade möjligheter för studerande att få arbetsgivarkontakter.

Ett stort antal aktörer är idag involverade i arbetet i Boråsregionen, både inom den egna verksamheten samt i olika arbets-/och ledningsgrupper där aktörer möts över huvudmannagränserna – se länk.

För mer information, kontakta gärna;

Charlotte Stigh-Brüsin, 0708-85 40 02


Besök även hemsidan för Kompetensplattform Västra Götaland

Sidan uppdaterad 2018-05-15
 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se