/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Kompetenscentrum PPE

Kompetenscentrum PPE, personlig skyddsutrustning

Mål: Att skapa ett nationellt kompetenscentrum för PPE, personlig skyddsutrustning, med fokus på textila material och företag i Sjuhärad och Västsverige. Kompetenscentret ska verka främst nationellt men med internationella kontakter.

 

Bakgrund: Utvecklingen inom området personlig skyddsutrustning går snabbt framåt och behoven från dem som använder utrustningen ökar. På initiativ av Smart Textiles och med ledning från SP pågår uppstarten och förberedelserna för att skapa ett kompetenscentrum för PPE (personal protective equipment).

 

Den mer komplexa skyddsutrustningen kräver större kunskaper och bredare samverkan mellan tillverkare, forskningsinstitut, högskolor och brukare. Vi ansöker härmed om medel för en förstudie för att skapa en bättre plattform och förutsättningar för Kompetenscentret PPE.

 

Sökande: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se