/ Hem / Verksamhet / Utbildning och Kompetens

Beredning Välfärd och kompetens,
Utbildning och kompetens

 Beredningsområdet Utbildning och Kompetens ska stötta
medlemskommunerna i det utvecklingsarbete som krävs för
en kvalitativt god verksamhet inom skolformerna förskola,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem,
gymnasiet, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.
 
Genom kommunernas vilja till samordning och samverkan kring bl a kvalitetsutvecklingsarbete i alla gymnasieskolor i
Boråsregionen, insatser i tät samverkan med Högskolan Borås och regional planering av yrkesutbildningar, bidrar utbildningssektorn till tillväxten i regionen.

Vissa processarbeten bedrivs med tillväxtmedel och är direkt inriktade på god arbetskraftsförsörjning i Boråsregionen. Det gäller arbetet inom Vård-och Omsorgscollege Boråsregionen och Kompetensplattform Boråsregionen.Kontakta gärna:

Berednings-/och utvecklingsansvarig, Charlotte Stigh-Brüsin 0708-85 40 02

Kompetensplattform Boråsregionen, Håkan Blixt 0766-10 89 82
Sidan uppdaterad 2016-02-10
 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se