/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Introduktion Sjuhärads textila näringsliv företagare/entreprenörer

Introduktion Sjuhärads textila näringsliv företagare/entreprenörer
 

Projektägare: Inkubatorn i Borås - Modeinkubatorn
Beviljades medel: 2015-10-30 och 2017-02-24
Beviljat belopp: 150 000kr 2017
Projektperiod: 2017-03-01-2017-12-31
Kontaktperson: Gesica T Gunmalm
 

Beskrivning

Modeinkubatorn är ett nischat affärsområde inom Inkubatorn i Borås med fäste i Borås och Sjuhärad. Modeink stödjer oetablerade textil-, mode- och designföretag och entreprenörer.

Syftet med projektet är att lyfta fram Sjuhärads textila näringsliv och samtidigt skapa förutsättningar och resurser för små och nyetablerade textil-, design- och modeföretag att etablera sig och växa.
 
Med projektet vill Modeinkubatorn lyfta fram Sjuhärads textila näringsliv samtidigt som man skapar förutsättningar och resurser för små och nyetablerade textilföretag att etablera sig och växa. 2016 kartlades producenter och leverantörer i Sjuhärad. Materialet sammanställdes i en katalog samt en nedladdningsbar PDF på hemsidan http://www.modeink.se. Under 2017 kommer man att arbeta för att göra katalogen sökbar och digital för att öka tillgängligheten. En ny Textile roadshow planeras till hösten där Modeink tillsammans med ett antal företag och entreprenörer besöker fabriker och producenter i Sjuhärad.

Projektet innebär att producenter och leverantörer i Sjuhärad kartläggs och ett besöksprogram skapas där entreprenörer får möjlighet att besöka producenter och leverantörer.

Målstyrning

Projektet ligger inom målområdet En ledande kunskapsregion och målet att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små coh medelstora företag samt stimulera till ökat entreprenörskap och intraprenörskap.

Sjuhäradsperspektiv

Aktiv samverkan sker med Svenljunga, Tranemo, Mark och Borås näringslivsenheter. Flera företag är involverade i projektet.
 
http://www.modeink.se
Uppdaterad 2017-07-12

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se