/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Internationellt Vävcenter Sjuhärad

Internationellt Vävcenter Sjuhärad
 

Projektägare: Föreningen Internationellt Vävcenter - Sjuhärad
Beviljades medel: 2016-02-26 och 2017-02-24
Beviljat stöd: 130 000 kr 2017
Projektperiod: 2016-04-15-2018-12-31
Kontaktperson: Rolf Danielsson
 

Beskrivning

Projektet syftar till att skapa en mötesplats där konsten och kunskapen om vävning i alla dess former ska bevaras och utvecklas för framtiden. Med utgångspunkt i det projekt som inleddes 2016 ska nu nästa steg för att förverkliga ett vävcenter med internationell koppling i Sjuhärad. Under 2017 kommer man att satsa på att utveckla projektet i samverkan med aktörer lokalt och regionalt. Platsen Rydal skall i denna etapp stärkas genom att etablera en mötesplats samtidigt som man utvecklar en digital plattform för projektet. Det sker i samverkan med projektet DIGITAC. Samverkan ska etableras med aktörer i Sjuhärad främst med textilföretag och företag inom besöksnäringen.
 

Målstyrning

Projektet stämmer väl överens med målet att främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland. I den delregionala kulturplanen är Vävcentrum Sjuhärad en prioriterad målbild för perioden och kulturarv ett utvecklingsområde. Ett Vävcentrum i Sjuhärad är en utvecklingsinsats i den regionala kulturplanen.
 

Sjuhäradsperspektiv

Samarbetet sker mellan Borås och Marks kommuner genom respektive kulturförvaltning och museiverksamhet. Textilmuseet med regionalt uppdrag deltar i samverkan med Rydals museum och föreningen Tygriket.
 
http://www.tygriket.se
Uppdaterad 2017-07-12

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se