/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Internationalisering

Internationalisering
 

Projektägare: Marketplace Borås
Beviljades medel: 2016-02-26
Beviljat belopp: 400 000 kr
Projektperiod: 2016-03-01-2017-06-30
Kontaktperson: Ellen Flybäck
 

Beskrivning

Det finns ett behov av att arbeta strategiskt med internationella textila kluster i Sjuhärad. Idag sker det inte på ett samordnat och systematiskt sätt. Med projektet Internationalisering vill Marketplace skapa en relationskarta för internationella kluster samt textila regioner. Textila kluster och regioner som arbetar med textil produktion ska kartläggas och aktiviteter som bygger relationer mellan textila regioner ska genomföras. Information om vår textila region ska spridas på en internationell marknad. Den textila traditionen i Sjuhärad ska lyftas fram och även de innovativa textila kluster som finns i vårt område. Syftet med projektet är att positionera Textile Fashion Center och det textila klustret i Sjuhärad internationellt.

Under perioden har matchmaking skett med företag i Sri Lanka som lett till att bolag nu sitter i Textile Fashion Center. Besök och matchmaking har skett med producenter i Tunisien och företag från Spanien och Marocko har besökt Textile fashion Center och samarbete har inletts med regioner i Afrika och Egypten.

Målstyrning

Projektet ligger i linje med målområdet En ledande kunskapsregion med målet att främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag.
 

Sjuhäradsperspektiv

Marketplace Borås är en organisation med närmare 200 medlemmar från det textila näringslivet i Sjuhärad. Aktiv samverkan sker med Borås och Svenljunga kommuner.
 
http://www.marketplaceboras.se
Uppdaterad 2017-07-12

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se