/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Industrinatten

Industrinatten

Projektägare: IUC Sjuhärad
Beviljades medel: 23 okt 2014
Beviljat stöd: 650 000 kr
Projektperiod: 2015-01-01-2017-12-31
Kontaktperson: Jan Andersson
 

Beskrivning
Industrinatten innebär i korthet att ett antal industriföretag under en kväll öppnar sina dörrar för att ta emot studiebesök, framförallt unga som är på väg mot studieval eller yrkesval, men även vuxna som kan vara intresserade av en karriärväxling mot industrin. Företagen får en chans att visa upp och berätta om sin verksamhet och sin arbetsmiljö, och besökarna kan knyta viktiga kontakter och få en ny och sann bild av industrin som arbetsplats.

Industrinatten är dels ett arrangemang och dels en bas i ett brett samverkanskluster mellan företag, skola och samhälle. Industrinatten ska utgöra en ny väg och möjlighet för lokala industriföretag i Sjuhärad att säkra återväxten och rekryteringsbasen inom området.


Målstyrning

- Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag

Sjuhäradsperspektiv

Industrinatten ska genomföras i olika kommuner i Sjuhärad under kommande år. Projektet styrs hela tiden av representanter för företag, näringsliv och skolor från alla åtta kommuner. Styrgruppens möten ambulerar mellan kommunerna. Förberedelser och förankring görs i hela Sjuhärad redan från första genomförandeåret (2015) då det är centralt för oss på IUC Sjuhärad att verka för alla åtta sjuhäradskommuner.

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se