/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Industrinatten i Sjuhärad

Industrinatten i Sjuhärad

 
Projektägare: Industriellt utvecklingscenter i Sjuhärad AB
Beviljades medel: 2016-02-26
Beviljat stöd: 625 000 kr år 1
Projektperiod: 2016-03-01-2018-12-31
Kontaktperson: Jan Andersson


Beskrivning

Industrinatten innebär i korthet att ett antal industriföretag under en kväll öppnar sina dörrar för att ta emot studiebesök, framförallt unga som är på väg mot studieval eller yrkesval, men även vuxna som kan vara intresserade av en karriärväxling mot industrin. Företagen får en chans att visa upp och berätta om sin verksamhet och sin arbetsmiljö, och besökarna kan knyta viktiga kontakter och få en ny och sann bild av industrin som arbetsplats.

Industrinatten är dels ett arrangemang och dels en bas i ett brett samverkanskluster mellan företag, skola och samhälle. Industrinatten ska utgöra en ny väg och möjlighet för lokala industriföretag i Sjuhärad att säkra återväxten och rekryteringsbasen inom området.

Målstyrning

- Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag
SjuhäradsperspektivIndustrinatten ska genomföras i olika kommuner i Sjuhärad under kommande år.

Sjuhäradsperspektivet

Projektet styrs hela tiden av representanter för företag, näringsliv och skolor från alla åtta kommuner. Styrgruppens möten ambulerar mellan kommunerna. Förberedelser och förankring görs i hela Sjuhärad redan från första genomförandeåret (2015) då det är centralt för oss på IUC Sjuhärad att verka för alla åtta sjuhäradskommuner.
 
 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se