/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Ett laboratorium för handelsforskning

Ett laboratorium för handelsforskning


Projektägare: Högskolan i Borås

Sammanfattning: Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR) har tidigare beviljats medel från SKF. Verksamhetsplanen för år 2013 omfattar en testlaboratorieverksamhet som behöver utvecklas och prövas under vår 2013, innan den kan bli forskningsmässigt genomförbar. Det råder inte längre några tvivel om att IT kommer att vara en viktig del för framtidens handel och butiker varför SIIR i design av testlabbet kommer att samarbete med InnovationLab, en systemutvecklingsenhet inriktad på academic computing vid Högskolan i Borås. Tillsammans med aktörer från näringslivet ska de två enheterna generera idéer och prioritera dessa utifrån framtida kunders behov, skriva en långsiktig strategi och identifiera lämplig lokal och utrustning. Ett pilotprojekt ska också genomföras inom ramen för projektet och information om testlabbet ska spridas inom regionen och inom akademin.

Syfte: Bygga upp och pröva en testlaboratorieverksamhet som ska bidra till en innovativ och hållbar handel, främst med fokus på hur tekniska lösningar kan designas för att stödja kunder i dess beslut och handlande. Distanshandel och IT-användargränssnitt ska vara centrala forskningsområden.

Tillväxtmedel: 700 000 kr
Period: 1 jan – 31 jul 2013

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se