/ Hem / Projekt / Egna projekt / eHälsa och eSamverkan

eHälsa och eSamverkan

Kraven ökar på bättre, säkrare och modernare IT-system i kommunerna. Några orsaker till det är den nationella IT-strategin för vård och omsorg samt större krav från medborgare och brukare. Det har satt fokus på att kommuner måste förändra sitt sätt att kommunicera med omvärlden. Ett exempel är att det behövs en IT-infrastruktur med säkert nätverk för transport av information.

För att lyckas med att skapa en säker IT-infrastruktur måste kommunerna samarbeta. För att Västra Götalands kommuner ska kunna vara en bra part i samarbetet med regionen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och i framtiden andra myndigheter krävs samordning med kommungemensamt mål och en samordningsorganisation.
 


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se