/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Drivhuset

Ökat entreprenörskap och intraprenörskap för studenter i Sjuhärad
 

Projektägare: Stiftelsen Drivhuset i Borås
Beviljades medel: 2018-02-23
Beviljat belopp: 475 000 kr 2018
Projektperiod: 2018-03-01-2018-12-31
Kontaktperson: Sarah Norving
 

Beskrivning

Drivhuset är Sveriges ledande och största aktör när det gäller studentnära entreprenörskap. Verksamheten har har bedrivits i Borås sedan 2006 i form av en stiftelse. Stiftare är Högskolan i Borås, Inkubatorn i Borås, Borås Industri- och handelsklubb samt Studentkåren i Borås.

Drivhusets grundverksamhet arbetar med entreprenöriellt lärande för studenter. Studenter och entreprenörer från hela Sjuhärad får hjälp att utveckla sina entreprenöriella kompetenser samt starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Verksamheten utgår från två perspektiv, det smala och breda perspektivet. Det smala perspektivet, Entreprenörskap som företagande, och det breda perspektivet, Entreprenörskap för att skapa värde och intraprenörskap. Verksamheten ska bidra till att stärka de ungas entrepreniöriella kunskaper och kompetenser genom att utbilda i entrepreniöriellt förhållningssätt och affärsutveckling samt genom att låta dem medverka i andra aktiviteter och insatser där de lär sig att utveckla värdeskapande processer.
 

Målstyrning 

Drivhusets verksamhet ligger inom målområde En ledande kunskapsregion och målet att stimulera entreprenörskap och intraprenörskap. Målgruppen är studenter vid Högskolan i Borås och YH-skolorna.
 

Sjuhäradsperspektiv

Samverkan sker med Svenljunga, Borås, Herrljunga, Mark och Ulricehamns kommuner. Det sker i dialog med näringslivsenheterna och aktörer som Högskolan, Proteko, Nordisk Designskola, Borås Yrkes Högskola, Coompanion, Connect Väst, Inkubatorn, Modeink och Ung Företagsamhet.
 
http://www.drivhuset.se/boras

Uppdaterad 2018-08-13

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se