/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Drivhuset

Ökat entreprenörskap och intraprenörskap för studenter i Sjuhärad
 

Projektägare: Stiftelsen Drivhuset i Borås
Beviljades medel: 2016-02-26 och 2017-02-24
Beviljat belopp: 475 000 kr 2017
Projektperiod: 2017-03-01-2017-12-31
Kontaktperson: Sarah Norving
 

Beskrivning

Drivhusets grundverksamhet arbetar med entreprenöriellt lärande för studenter. Verksamheten utgår från två perspektiv, det smala och breda perspektivet. Det smala perspektivet, Entreprenörskap som företagande, och det breda perspektivet, Entreprenörskap för att skapa värde och intraprenörskap. Verksamheten ska bidra till att stärka de ungas entrepreniöriella kunskaper och kompetenser genom att utbilda i entrepreniöriellt förhållningssätt och affärsutveckling samt genom att låta dem medverka i andra aktiviteter och insatser där de lär sig att utveckla värdeskapande processer.
 

Målstyrning 

Drivhusets verksamhet ligger inom målområde En ledande kunskapsregion och målet att stimulera entreprenörskap och intraprenörskap. Målgruppen är studenter vid Högskolan i Borås och YH-skolorna.
 

Sjuhäradsperspektiv

Samverkan sker med Svenljunga, Borås, Herrljunga, Mark och Ulricehamns kommuner. Det sker i dialog med näringslivsenheterna och aktörer som Högskolan, Proteko, Nordisk Designskola, Borås Yrkes Högskola, Coompanion, Connect Väst, Inkubatorn, Modeink och Ung Företagsamhet.
 
http://www.drivhuset.se/boras
Uppdaterad 2017-07-12

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se