/ Hem / Politik / Direktion och presidium

Direktion  
Förbundet leds av en Direktion, vars uppdrag regleras i kommunallagen och den förbundsordning som medlemskommunerna antagit. Kommunerna är företrädda i Direktionen. Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet uppnått en viss röststyrka och som inte annars är företrädda.
 

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund


Presidium
Presidiet leder direktionens arbete och består av:
Ulf Olsson (S), ordförande
Tomas Johansson (M), 1:e vice ordförande
Bengt Hilmersson (C), 2:e vice ordförande
Mattias Josefsson (S), adjungerad


Valberedning
Stefan Carlsson (S), ordförande
Ulrik Nilsson (M), vice ordförande
Bengt Hilmersson (C)
Lars-Gerhard Westberg (L)
Per-Olof Hermansson (KD)
Anders Leijonhielm (LPO)
Björn Qvarnström (SD)
Kjell Eliasson (V)
fyllnadsval (MP) SIdan uppdaterad 20180513

Direktionens ledamöter

Bollebygd 
Peter Rosholm (S),  ledamot
Christer Johansson (M), ersättare

Borås
Ulf Olsson (S), ledamot
Annette Carlson (M), ledamot
Morgan Hjalmarsson (L), ersättare
Malin Carlsson (S), ersättare

Herrljunga
Johnny Carlsson (C), ledamot
Christina Abrahamsson (M), ersättare

Mark
Tomas Johansson (M), ledamot 

Lisa Dahlberg (S), ersättare

Svenljunga
Stefan Carlsson (S), ledamot
Johan Björkman (M), ersättare

Tranemo
Lennart Haglund (C), ledamot
Tony Hansen (S), ersättare

Ulricehamn
Mattias Josefsson (S),ledamot
Roger Wilhelmsson (M), ersättare

Vårgårda
Bengt Hilmersson (C), ledamot
Tony Willnér (S), ersättare

Varberg har i enlighet med avtal utsett två adjungerade representanter.
Ann-Charlotte Stenkil (M), ordinarie
Jana Nilsson (S), ersättare

 

Adjungerade ledamöter 

Cristina Bernevång (KD), Ulricehamn
Anders Leijonhielm (-), Svenljunga
Tom Andersson (MP), Borås
Crister Spets (SD), Borås
Lennart Andreasson (V), Borås

 


 


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se