/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Creative Cluster Innovation Hub

Creative Cluster Innovation Hub

 
Projektägare: Creative Cluster Innovation Hub Väst
Beviljades medel: 2015-10-30
Beviljat stöd: 100 000 kr
Projektperiod: 2015-11-01-2016-10-01
Kontaktperson: Sarah Norving
 

Beskrivning

Creative Cluster vill att näringsliv och samhälle utvecklar en förståelse för hur de kreativa näringarna kan berika utveckling, innovation och samverkan. Syftet är att få både näringsliv och samhälle att förstå hur de kreativa näringarna kan bidra till tillväxt. Föreningen ska bygga en plattform för möten och innovation som skapar en infrastruktur för företag och kreatörer inom kulturella kreativa näringar. Ett mål är att kartlägga de kulturella kreativa näringarna i Sjuhärad och ett annat är att långsiktigt utveckla och stärka utövarna och profilera Sjuhärad som en plats för kulturell tillväxt och verkstad med samarbeten nationellt och internationellt. I projektet kommer fokus ligga på att kartlägga den kulturella kreativa näringarna i Sjuhärad.

Målstyrning

Projektet knyter direkt an till målet att främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland. Det ligger även i linje med den delregionala kulturplanen och visionen att verka som ett kreativt kluster för kultur.  

Sjuhäradsperspektiv

Alla kommuner i Sjuhärad ska medverka genom kultur- och näringslivschefernas delaktighet i projektet.
 
 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se