Comiflex - Competence, Innovation and Flexicurity in West Sweden

Comiflex är en unik storsatsning på kompetensutveckling. Genom projektet satsar Europeiska Socialfonden (ESF) 18,3 miljoner på 29 industritillverkande företag i Sjuhärad och Region Halland.

Projektet handlar främst om strategisk kompetensutveckling. Den centrala målsättningen är att skapa förutsättningar för såväl företag som arbetstagare att anpassa sig i ett långsiktigt perspektiv på en föränderlig marknad.

I dagsläget har 25 procent av Comiflex utbildningsbudget satsats på kvinnor, vilket avspeglar den exakta könsfördelningen i företagen som ingår i projektet.

Comiflex har möjliggjort flera omfattande förändringsarbeten. Många företag skulle annars varken haft tid eller resurser att genomföra de utbildningsinsatser som nu blir verklighet.

Efter halva projekttiden har sammanlagt 1 100 personer tagit del av en mängd olika utbildningssatsningar. Målet är att 2 000 personer ska kompetensutvecklas fram till 31 maj 2011.
Projektet avslutades 2011-08-31

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se