/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Biinstitut

Biinstitut

Projektägare: Hushållningssällskapet i Skaraborg

Sammanfattning: Biodling är en grön näring som enligt Europaparlamentets utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling: spelar en avgörande roll som en ekonomisk och social aktivitet i den hållbara utvecklingen av landsbygdsområdena.
EU uppmanar sina medlemsländer att utveckla biodlingen med fokus på bihälsa och honungskvalitet, samt att utöka samarbetet och informationsutbytet medlemsländerna emellan. På kontinenten finns på ett flertal platser biodlingsinstitut med ansvar för forskning och utbildning på regional och delstatlig nivå.
Förstudien avser att undersöka möjligheten att i Västra Götaland starta Nordens första biodlingsinstitut av kontinental modell.

Syfte: Förstudiens syfte är att utifrån det etablerade samarbetet med utökad bitillsyn undersöka villkoren för att starta ett biodlingsinstitut i Västra Götaland, med inspiration från liknande verksamhet inom EU-området.

Period: 1 jan – 31 dec 2013
Tillväxtmedel: 60 000 kr

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se